Открийте Вълнуващия Свят на Технологиите

Bruick Blog Page

откриване не течове

Термично изобразяване / Инфрачервено откриване на течове

Използваме термокамери, за да подпомогнем диагностицирането и откриването на течове, както и за локализиране на тръбопроводи за гореща вода по неинвазивен, бърз и ефективен начин.


Ние като лидер в обслужването когато става въпрос за скрити за човешкото око течове.  Нашата изпълнители на 151.eu разполагат с оборудване за термично изобразяване, което ни позволява да измерваме и откриваме промените в температурата на повърхността, която се изследва или накратко казано – скрита влага и течове.

Тези температурни промени не се виждат с просто око. Чрез идентифициране на температурните промени на повърхността можем да определим точното местоположение на течовете под бетонни плочи, в стени, тавани и зад плочки.

Тази технология посредством скенери за наличие на влага ни позволяват да открием течове, когато нямаме предположения причината и локацията на даден скрит теч. Термографската диагностика също ни позволява да проследим степента на увреждане на засегнатия участък, тъй като често теча никога не е в точката на видимите повреди.

Теч, разположен в пространството на тавана

Камерата може да покаже термо изображение на засегнатия таван, където е настъпило повредата от влагата в цялото помещение на банята. Термокамерата ще ни покаже същп така и зоната, в която е точното местоположение на теча в тавана.

По този начин констатирана зоната и причината за наличието на ВиК теча в банята и остава само да бъде отремонтиран от професионален водопроводчик с опит в тази област.

Теч, разположен в стената на банята

Използвайки термокамера можем да констатираме наличието на влага, което е характерна черта за скрит теч или влага от фуги или друг източник. За целта е необходимо да се свържете с нас за да изпратим при Вас опитен и любезен термограф за констатиране на причините за теча.

Течът се намира под пода в банята

Не е имало водни щети, но собственикът на имота получава големи сметки за вода. Направихме оглед с термокамерата и установихме, че тръбопроводите за гореща вода са изтичали. Проучихме допълнително с термокамера, която посочи площта и точното местоположение на теча.

Утечка, разположена в стената на душа

Измерването с термокамера показва щети от вода, които са били разположени на стената в коридора. Топловизионната камера разположи теча в ъгъла на душа на медната водопроводна тръба.

Теч, разположен в коридора на банята

Термокамерата показва увреждане от водата на стената, която граничи с коридора. Камерата е била използвана за определяне на теча в стената, която е била поправена.

Намиране на тръби за гореща вода с помощта на термокамера

Чрез използването на термокамера за локализиране на тръбопроводите могат да бъдат направени срязвания и връзки с минимални повреди по стените. Това е важно и при необходимост от проникване в стени, където могат да се монтират допълнителни тръбопроводи.

Теч, разположен в стената на банята

След изпитване под налягане се установи, че тръбопроводите за гореща вода са изтичали и е използвана термокамера. Това термично изображение показва зоната и точното местоположение на теча, в непосредствена близост до душата.
С помощта на термокамера можем да намерим тръбата и да ремонтираме теча, докато само трябва да премахнем екрана за душ и 3 плочки. Това означаваше, че ремонтът е бил извършван с минимални смущения или повреда на банята.

2 thoughts on “Откриване на течове в баня с термокамери

  1. Това е отлична идея! Термокамерите са изключително полезни за откриване на скрити течове в банята. Такава проверка може да спести време и пари за ремонти и да предотврати евентуални водни щети.

  2. Супер полезно! Ще си направя проверка с термокамера и ще избегна ненужни процедури по подновяване на банята!

Comments are closed.