bruick.it

Bruick Blog Page

Лошото качество на въздуха в затворени помещения е един от петте най-големи рискове за общественото здраве, според Националния институт по здраве и околна среда на САЩ н. Обикновеният човек прекарва около 90% от времето си на закрито, затова предприемането на мерки за подобряване на качеството на въздуха в дома може да Ви осигури значителни ползи за здравето. Йонизаторите и други електронни устройства предлагат ефективно решение за премахване на замърсителите от въздуха, но трябва да бъдат внимателно избрани, за да избегнете евентуални проблеми и рискове за здравето.

Йонизатори съдържат електрически зареден проводник, който изпраща заредени молекули във въздуха във Вашия дом. Тези молекули или йони взаимодействат със замърсителите и праховите частици във въздуха чрез електрическо привличане. В зависимост от типа на системата, която изберете, йоните или принуждават замърсителите да се залепят за  стените или други повърхности в стаята, или ги „залавят“ на електрически заредена плоча в близост до йонизиращия уред. С премахването на тези частици от въздуха, който дишаме, йонизаторите подобряват качеството на въздуха и намаляват количеството прахови частици, които влизат в белите ни дробове. За всякакви електро услуги се обърнете към специалист.

И двата типа йонизатори – със и без вентилатор, предлагат освобождаване от някои замърсители. Вентилаторните йонизатори разчитат на интегрирания вентилатор да разпространява йони във въздуха. Този тип йонизатори консумира повече енергия и произвежда повече шум от безвентилаторните модели.  Йонизаторите без вентилатор разпределят йоните по-бавно и това отнема повече време за изчистването на въздуха. Наемете влагоуловител за пречистване на вашия дом.

Потребителите могат да изберат йонизатори, които работят в цялата къща, или са базирани в една стая. Йонизаторите за цялата къща работят чрез системите за централно отопление и охлаждане на дома, изпращайки заредените йони чрез каналите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Вентилаторите за стая са разполагат на пода, подобно на отоплителен уред. Централните йонизатори работят по-ефективно, отколкото преносимите устройства, макар че това зависи от нуждите на всеки дом.

Йонизаторите предлагат ефективно решение за намаляване на симптомите на астма и алергични реакции, но са склонни да бъдат неефективни при отстраняване на газове и миризми от въздуха. Според Агенцията за защита на околната среда на САЩ, йонизаторите са по-малко ефективни, отколкото НЕРА филтрите или разполагането на електростатични въздушни почистващи средства по отношение на премахване на прах, полени и гъбични спори от въздуха, но работят по-добре при отстраняването на дребни частици и миризми.

Фирма за термографска диагностика: https://techovebg.net/термографска-диагностика/