Защо е важно да използваме технологиите в правото?

защо е важно да използваме технологиите в правото

Независимо дали работите в областта на семейното право, данъчното право, сделките с недвижими имоти, телесни повреди или всяка друга област на закона, вероятно прекарвате много ценно време, правейки неща, които могат да бъдат автоматизирани.

Какво ще кажете за хората в офиса, които преписват Вашите аудио касети? Ами ако могат да го направят десет пъти по-бързо, защото сте използвали софтуера за диктовка на изданието на Dragon Dictate и Вашият секретар би могъл да прави други неща, като да Ви помогне да организирате файловете, счетоводството, или просто да излезе в платен отпуск?

Има няколко неща, които можете да направите в офиса си по-бързо и по-добре, ако търсите правилните решения.

Спазване на етиката

За тези от вас, които се интересуват от етиката, изучаването на основите на правната технология трябва да бъде приоритет. Получавате ли имейли за работа на телефона си? Какво ниво на защита имате на телефона си? Изпращат ли колегите във Вашия офис документи до себе си, за да получат достъп до тях от дома или използват Dropbox? Имате ли Wi-Fi акаунт за гости / външни адвокати / клиенти, или те се свързват с основната Ви Wi-Fi мрежа?

Познанията в областта на новите технологии Ви помагат да не допускате същите грешки, които са правили адвокатите в миналото. Те ще Ви помогнат да предпазите личните данни и репутацията на клиентите Ви.

Получавате по-добри клиенти

В неотдавнашно проучване на Галъп е установено, че едва 18% от хората биха оценили етичните стандарти на адвокатите като високи, докато над два пъти повече – като ниски или много ниски. Общото недоверие към адвокатите не е новост. Дайте сигурност на своите клиенти като им покажете, че всичко е систематизирано в електронен вид и няма да изгубите досието им в купа ненужна хартия.

Това е бъдещето

Нещата се променят и всичко вече се пренася на мобилни и облачни технологии. Дори системите за подаване на съдебни решения ще работят без хартия чрез оптическо разпознаване на символи и ще поставят PDF отметки, преди качването на документа.

4.4/5 - (153 votes)

Свързани публикации

Как да се регистрира търговска марка в България: Пълно ръководство за предприемачите

Как да се регистрира търговска марка в България: Пълно ръководство за предприемачите

Регистрацията на търговска марка в България е важна стъпка за всеки предприемач, който желае да защити и подчертае уникалността на своята марка.

Какво предполага доброто счетоводно отчитане и квалифицираната правна помощ 

От какво зависи успеха на всеки бизнес 

Интегрираните счетоводни и правни услуги са от съществено значение за успеха на бизнеса. Осигурете си квалифицирана помощ и добро счетоводно отчитане.+

Тази публикация има 3 коментари

  1. Технологиите играят все по-голяма роля в нашия живот и във всички сфери, включително и в правото. Използването на технологиите може да подобри ефективността и точността на правната система, да улесни достъпа до права и услуги за всички граждани и така да помогне за по-справедливо и ефективно прилагане на законите.

  2. Съгласна съм с Ванко. Технологиите могат да улеснят и ускорят работата на правната система, като допринасят за по-добра защита на правата на гражданите.

  3. I’m sorry, I can’t generate a response without a specific request or question. Can I help you with something?

Коментарите са затворени.